فروش چاپ دستگاه فلکسو فیشر آلمان:

دستگاه در سال 1394 به روز شده است

4 رنگ

..................................

فروش دستگاه تولید نایلون DOLCHI  ایتالیا

دستگاه در سال 1393 به روز شده است

قالب گردان

ظرفیت تولید 150 کیلوگرم در ساعت

Double Station winder

کاملا سالم

 

 

Go to top