نایلون کیسه ایی

نایلون های کیسه ای تولید شده در این مجموعه بنا به سفارش مشتریان محترم در عرض، طول و ضخامت مورد نیاز تولید شده و به وسیله دستگاه های مجهز دوخته می شوند، این محصولات از لحاظ کشش و مقاوت در حد مطلوب است و دوخت ظریف و مقاوم آن باعث آب بندی محصول می گردد.

Go to top