نایلکس های چاپدار

در طرح ها و رنگ بندی های مختلف

که شامل طرح های عمومی و طرح های اختصاصی می شود.

بسته به طرح و سایز مد نظر شما سفارش لازم اخذ شده و کیسه های مورد به میزان مورد نیاز تولید خواهد شد

Go to top